Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

KUVAYI MİLLİYE KADINLARI

Koro Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa sesleniyormuş herkese
Erzurumlu Güllü Hanım
Ankaralı Pembe Kadın
İstanbul’dan Halide’miz
Bize katılın hepimiz
Öne düşünce analar
Sarılıverir yaralar.

H.E Adıvar Kardeşlerim! Evlatlarım! Canlarım!
Güzel İzmir’imize düşman çizmeleri girdi. Vaktiyle atalarımız bu meydanda zafer
törenleri yaparken, biz burada bugün İzmir için ağlıyoruz!
Ama ben yine de umudumu yitirmedim.
Bu inançla…
Ulu atalarımızın ruhları önünde alnımız açık, başımız dik!
Yemin ediyorum, yemin ediyorum ki!
Bugün eli kolu bağlanmış aziz Milletimin… Geçmiş günlerdeki kadar cesaretli bir
ruhu vardır.
Yemin ediyorum ki… Gücünü adaletten ve insanlıktan alan tarihimize ve atalarımızın
şeref ve namusuna ihanet etmeyeceğiz!
Milletin hak ve adalete kavuşacağı günler uzak değildir. O gün mutlaka bize de gelecek!
Ve şimdi bunun için hep birlikte yemin edelim ki…
Yemin edelim ki
İzmir’e giren düşman, oradan çıkıncaya kadar…
Özgürlük ve bağımsızlık haklarımız kabul edilinceye kadar,
Silahlar susup barış gelinceye kadar…
Yemin ediniz, yemin ediniz ki!
Hiçbir güçten ve ölümden korkmayacağız.
Bir olacağız. Birlik olacağız.
Ve haklarımızı geri alacağız!

Yörük Kızı Vay be…Uçar gibi geliyorlar
Hey yavrum heyy! Hele bakın!
Cakaya bakın! Demedim mi?
Yörük Ali Efe’nin takımı bunlar.
Allah’ın güzel yarattığı! Az biraz takılayım şuna.
Bunca gündür nerdeydin? Gitsek mi dursak mı diye
Fal mı açıyordun?
Düşman İzmir’e gireli nice gün geçti
Hele dur…

Yörük Ali Efe Er kişi gelende, kadın kısmı çekilir çeşme başından. Sırasını bırakır, atlarını sulasınlar, su
içsinler diye.

Yörük Kızı Hele bir daha deyver Yörük Ali Efe, ne buyurdun?

Yörük Ali Efe Töredir ve er kişi gelende kadın kısmı çeşme başında durmaz.

Yörük Kızı Kusura kalma Efe, er kişi mi dedin? Ben bu memlekette artık erkeklerin olduğunu
bilmiyordum. Bu yüzden çeşmeden çekilmek aklıma gelmedi. Erkek varsa hani, sanki siz,
“biz erkeğiz” diyorsanız…
Nasıl olmuş da hayın Yunan İzmir’e girmiş?
Memleketin canına, ırzına, toprağına tecavüz etmiş? Yalan mı?

Yörük Ali Efe Yörük Kızı sen bizim ne yaptığımızı, nereden gelip, nereye gittiğimizi bilemezsin.
Biz, İzmir’e hayın Yunan’ı defetmeye gideriz.

Yörük Kız Demek sonunda ayıldınız, İzmir’e gidiyorsunuz. Maşallah! Öyleyse buyurun! Koşturun
atlarınızı. De buyurun! De!

Fatma Çavuş Ali kızı Çal Emine!
– Buradayım!
Fatma Çavuş Selim kızı Sarı Şükriye!
– Burada!
Fatma Çavuş Hacı Osman kızı Kiraz!
– Geldim efendim!
Fatma Çavuş Mehmet Ali kızı Hafize!
– Koştum geldim!
Fatma Çavuş Mehmet Bey’in kızı Ümmühan!
– Hazırım!
Fatma Çavuş Mustafa kızı Fatma!
– Buradayım!
Fatma Çavuş Veli Onbaşı kızı Ayşegül!
– Hemen geldim.
Fatma Çavuş Manav İbrahim kızı Hoca Fatma!
– Evet. Geldim!
Fatma Çavuş Hasan Bey kızı Fadime!
– Emredin geldim!
Fatma Çavuş Musa kızı Nur Ayşe!
– Kayıptır efendim bulunamadı.
Fatma Çavuş Murat can kızı Güllü!
– Gazidir, yürüyemez!

Fatma Çavuş Şaban Efe kızı Suna!
– Şehittir efendim.

İnönü’de “Zaferi kazanmadan evimize dönmeyiz diye ahdeden 12 kahraman kadın” “Ve
onların yiğit çavuşu Fatma Kadın.”

Koro Kara Fatma adında bir kız çıktı meydana.
Kutsal bir kadın mıydı onu doğuran ana.
Kılıç gibi ortaya fırlattı gövdesini
Çağırdı tüm Türkler’i yükselterek sesini
“Hey dullar, ihtiyarlar, çocuklar, nişanlılar
Sınırlarda dövüşen yiğit delikanlılar
Toplanalım ki bugün ana baba günüdür
Düşmanıyla dövüşmek Türklerin düğünüdür.”
En başta er bakışlı Türk kızı Kara Fatma
“Tük kızı” da yetişir, sözü fazla uzatma.

Kara Fatma Üsküdar’dan kalktım, Bolu, Ankara, Sivas, Erzurum…derken Van’a vardım. Orada ya
kardeşi, ya ağası, ya babası şehit olan 43 kadını bir araya topladım. “Şark vilayetlerinde
Türklere karş çalışan azınlık ordularına karşı, 43 kadın, biri de ben …döğüştük.
Duydum ki bir gün Paşa Sivas’a çadırı kurmuş…Allah deyip atladığım gibi Sivas’a.

Paşam, ben,Fatma Seher, at binmek mi? Uçarım.
Silah mı? 12 yaşından beri kullanırım.
Harpten, ateşten korkarım elbet.
Ama gerekiyorsa ..şahin kesilirim.
Madem siz öyle dediniz adım Kara Fatma olsun Paşam
Anadolu’nun her bir yerinde Kara Fatma var Paşam.

Kara Fatma Bizim töremizde bilirsiniz, baş tacıdır analar
Cennetle müjdelendirilmiştir onlar
Özveri doludur, sevgi doludur ve her ana bir tarih
Her biri bir olay
Her biri
Yürekli bir Anadolu’dur
Yürekli bir Anadolu!
Anlatılamaz kolay kolay!

Zübeyde Ben…Sarıgüllü, Safizade Feyzi Ağa’nın kızı: Zübeyde
Ben ne Musa’ nın anası Asiye’yim
Ne İsa’nın anası Meryem.
Bir alamet belirmedi Mustafa’m doğarken
Göklerden melekler inmedi
Kimseler selam durmadı saf saf.
Tek başına çektim doğum sancılarını ben,
Her kadın gibi… Evladım dünyaya gelirken.

Koro Bir daha geldi dünyaya sanki
Sessiz, habersiz, selamlıyor dünyayı.
Hele şuna bak
Bir daha selamlıyor anasını naralar atarak.

Zübeyde Bir gün “ben madem artık subay oldum, hemen yola koyulmalıyım…
Memleketi düze çıkaracak yollar aramalıyım” dedi, Mustafa’m.
Dedim ki ona:
“Beri bak oğlum! Beni iyi dinle!
İki kez konuşmam seninle…
Mülazım ol, kaymakam ol, paşa ol.
Ama şunu bilesin:
Korkutur anaları yücelikler
Benim gözümde hâlâ çocuksun sen.
Ama madem ki büyüyorsun, daha bu genç yaşında
Memleketin ahvalini düşünüyorsun.
Oğlum! Mustafa’m
İyi yap yapacağın her işi
İyi öğren, geleceği, geçmişi
Başladığın işin sonunu getir
Adaletli ol, cesaretli ol
İşte bu güzel oğlum, Mustafa’m
Bu… zafer demektir.”

Zübeyde Bakarım oğlumun değişmiş omzundaki rütbeler: Yüzbaşı, binbaşı, miralay…
Ama bakın ağlamaktan Zübeyde’nin gözleri görmez olmuş.

Zübeyde İkimizin de Rumeli türküleri kalmış dilinde
Selanik ise, çıkmış elimizden. Boş kalan elimde bir kalem.
Yazarım ki oğluma
“Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı.”

Zübeyde Ben ne Musa’nın anası Azize
Ne İsa’nın anası Meryem
Ben… sıradan bir kadın
Ama bir dehanın anasıyım
Safizade Feyzi Ağa’nn kızı
Mustafa’nın Zübeyde Mollası
Mustafa’m bir sarı sipahi
Sarı Paşa. Çakıroğlan. Mustafa’m
Bağrına hançer dayanmış bir vatan!
Eşiz bir kahraman. Anan sana minnettardır.
Mustafa’m oğlum!
Sana minnettardır bu vatan!

Koro Eşsiz kahraman Atatürk. İnsan Atatürk.
Vatan sana minnettar!
Geçecek bu acı günler de bitecek.
Aydınlığa dönecek karanlıklar
Güzel Atatürk. İnsan Atatürk
Bu vatan sana minnettar.

Kaynak: ARAZ, Nezihe: Kuvayı Milliye Kadınları kitabından

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir