OrtaasyadanToroslaraGulnarOnSMF. Saadet Bilir (yazar), Ali F. Bilir (yazar)

Basım Yılı: 2007

Yayıncı: Etik Yayınları

ISBN: 9758565695

Sayfa Sayısı: 759

Türü: Araştırma


Görüşler

Otuz beş yıldır Gülnar’da yaşayan bir insan olarak, bu yöremizdeki insanların konuşması, yaşayış biçimi ve üretim ilişkisini yakından gözlediğimi söylemeliyim. Gülnarlı olmayan birinin penceresinden onları görmek, incelemek, yaptığım işi kolaylaştırmamı, nesnel olmamı sağladı. Amacım da zaten Gülnar ve yöresinin özgünlüğünü, kendine özgülüğünü birinci elden tanık ve tanıklıklarla anlatmaktı. Bunu büyük ölçüde başardığımı sanıyorum.

Toroslar’ın tepesinde, Göksu Vadisi ile Anamur, Ermenek arasındaki iç bölgede yaşayan halk, sanayi ve teknolojinin yeniliklerinden yararlanamadan, gözden uzak bir yaşam sürmüştür yıllarca. İlçenin gelişmesini olumsuz etkileyen bu uzak kalış, Türklerin anayurdu Orta Asya’dan getirdiği gelenek, görenek ve yaşayış biçimlerinin çok büyük bir değişime uğramadan korunmasını sağladığı, oradaki öz kültürün günümüze kadar taşınmasına yol açtığı için, olumlu bir başka sonuç doğurmuştur.

F.Saadet Bilir

Bizi büyüleyen bütün bu değerlerin yitip gitmeden derlenmesi, zamanın belleğine yazılması gerekirdi. Saadet ile bunu yapmaya çalıştık. O, ilk adımı üç yıl önce yayımlanan, “Merv’den Adapazarı’na Gülnar” kitabı ile atmıştı zaten. Bu kez beni de yanına aldı. Birlikte Gülnar’ın bütün köylerini gezdik. Yaşlı, birikimli, söz ustası insanlarla halk kaynağından gelen alçak gönüllü bilgelerle konuştuk. Derya o kadar zengindi ki!.. Gördüklerimiz, duyduklarımızla büyülendik. Bu çalışmaya neden daha önce başlamadık diye yakındığımız oldu. On yıldan çok sürdü araştırmamız. Yazıya geçirilmesi ise bir buçuk yıl aldı. Bu sırada yükün büyük bölümünün Saadet’in omzunda olduğunu belirtmeliyim. Onun araştırma heyecanı, direnci ve disiplinli çalışması olmasa bu yapıt gün yüzüne çıkar mıydı bilemiyorum.

Ali F.Bilir

Mersin’in Gülnar ilçesi, Orta Asya’dan göç ederek Toroslar’a ulaşan Türkmenler’in önemli göç yollarından biriydi. Dolayısıyla Gülnar, coğrafik konumu itibarıyla, bu göçle beraber gelen kültürleşmenin ilk yaşandığı noktalardan biri. Köklü bir tarihe sahip ilçe, her şeye rağmen, tarihten devraldığı geleneklerini yaşatmaya çalışıyor. İki yazarlı bu kitap, Gülnar’daki günlük yaşamı, mutfak kültürünü, yörenin yemeklerini, bayramlarını, törenlerini, kutlamalarını, halk inanışlarını, süslenme şekillerini, halk hekimliğini, halk veterinerliğini, kullanılan dilin hususiyetlerini ve burada yaşayan halkın edebi ürünlerini ayrıntılı olarak vermeyi amaçlıyor.

Radikal, Yeni Çıkanlar, 13/04/2007


Nereden Alabilirim?

ideefixe.com | kitap ambari.com | netkitap