Not: Bu söyleşi 2009 yılında yapılmış, ancak 19 Mayıs 2015 tarihli Yeni Adana Gazetesinde yayımlanmıştır. Kuşku yok ki bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin geleceğini öncelikle belirleyen en