Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

ÇANAKKALE ALTIN DESTAN

Erkek Yıl 1914 Ekim 29
Çıplak ayakla bastık ateşe
Mustafa Kemal
Bulgaristan’da ateşe.
Karşılıklı iki saf,
İki taraf.
Kız Avusturya-Macaristan, Almanya, Bulgar, Türk
Fransa, İngiltere, Rusya!

Erkek Bütün sömürgeleriyle Afrika, Asya.
Gök yangında, yer yangında,
Yedi cephede savaş

Tüm Koro Ne omuzun üstünde baş kalacak
Ne taş üstünde taş.

Kız Kafkas kesiminde
Diz boyu adam boyu kar.
Ordular ordularla
Diş dişe boğaz boğaza
Dövüşüyorlar.

Kız Hava buz
Kırılmış buzlu cam güneş.

Erkek 16 Ocak 1915
Sarıkamış
Sarıkamış’ta kara kış
Ve ilk saldırının sonu:
Erkek Korosu Türk bozgunu…

Kız Çanakkale önlerinde durum zor
Erkek İtilaf Gemileri
Çaylak kanatlarını çırparak
Uçuyorlar, uçuyorlar.

Kız Arıburnu alev alev
Yanar da yanar

Kız Hasan Çavuş yaralanmış
Yarası kanar.

Erkek Anafarta yollarında
Bir kırık testi
İngilizler, Fransızlar
Umudu kesti.
Kız Kaçıyorlar
Tüm Koro Kaçıyorlar.

Kız Ve
1916’da
Dilde şarkı elde bayrak
Mustafa Kemal oldu general

Erkek Korosu Ve…
Hintli, Tunuslu, Senegalli
Sömürge halklarının Müslümanları
Hicaz’da Mekke’de, Medine’de
Müslüman Osmanlı’nın
Sınırlarını zorluyordular,

Erkek Osmanlı-Rus
Karşılıklı saf olup
Durdular.
Yer yarıldı karlı ovada
Mongol suratlı Rus mujikleri
Prens Nikolayeviç’in komutasında
Ocak ortasında.
Düştü Erzurum

Tüm Koro Kötüden kötü durum.
Kırk bin yaralı kırk bin esir,

Kız Korosu Ve şimşek kanatlı kartal
Mustafa Kemal
Yetişince karşı saldırı.
2 Ağustos Muş
Bitlis’te Muş’ta kurtuluş
Çifte ezan okunuyor şehirde…

Erkek Korosu Yıl 1916
Kız Korosu Ölüm kanat çırpmada
Kulaç kulaç

Kız Ne kilerde pirinç ne un
Ne sabun
Ne gaz, ne mum
Erkek Gökte yıldız denizde kum,
Ölüm kol geziyor şehirde
Ölüler çırılçıplak
Tabutsuz
Yatıyor
Kırda

Kız Zümrüt bacalı, elmas direkli
Yelkeni Çin ipekli
Bir gemi gibi
Yüzüyor saray
Sarayda çengi çengane cümbüş olay

Erkek Hicaz’da başkaldırmış halifeye
Mekke Emiri Hüseyin
Kız Filistin’de yollar kesilmiş
Bedeviler isyanda,
Medine’de ordu bitkin aç.
Kız Korosu Mustafa Kemal Suriye cephesinde

Erkek Korosu Yıl 1918
Temmuz Ağustos
Eylül ortası…
Erkek Batıda Alman tümenleri sarılıyor.
Balkan’da
Bulgar-Alman cephesi yarılıyor.
Avusturya-Macaristan tuzla buz
Tüm Koro “Kaçıyorlar, kaçıyorsunuz, kaçıyoruz.”

Kız Çöl yolunda
Yaralı develer gibi çökmüş
Namlusuz havan
İçi boş vagonlar
Dipçik, semer, matra, içi boş kovan
Erkek Ve
Çöl sineklerinin
Kız Korosu Yaralı sırtından kan emdiği ölüler, ölüler, ölüler.

Erkek Korosu 30 Ekim
Ordular geri dönecek
Mondros
Ve artık
Bütün umutlar paydos.

Kız Çanakkale, Akdeniz, Karadeniz
Erkek Karada, havada, denizde
Kız Kafkasya’da
Erkek Galiçya, Makedonya
Suriye, Irak…
Tüm Koro Yaralı, aç, çıplak
Dört yıl savaştık.

Erkek Korosu 200 bin ölü verdik
Hicaz’da Balkan’da
Sarıkamış’ta Erzurum’da
Kız Korosu Galiçya’da can verdi Bodrumlu Mehmet
Makedonya’da Halepli Osman .
Çanakkale’de Mardinli Bekir
Tüm Koro 10 bin yaralı, 10 bin esir.

Kız 1918-30 Ekim
Limni Adası,
……………..
Erkek Ve işte öyle
Öylesine kötü bir anlaşma ile
İşgal olunacak telsiz, telgraf ve kablolar
Fransız, İngiliz, İtalyan, işgalciler tarafından
Her an kontrol edilebilecekti.
Ve
Artık Türk topraklarında yuvalanacak olan
Bu dev ordular gerektikçe diledikleri
Kışlayı, kaleyi, askeri noktaları işgal edebilecekti.

Kız 1918
13 Kasım gecesi
İstanbul’un gökleri dumandandır.
Altmış parça gemisiyle
Düşman filoları limandadır.

Kız Korosu Yas yürekte fıkır fıkır
Kaynar sudur
Tas içinde:
Ev basıyor Kavak’ta, Beykoz’da
Geceleri
Rum çeteleri.

Kız 1919 14 Mayıs…
Kız Korosu Uy İzmir, İzmir, İzmir!..
Kız Gök karardı
Deniz yarıldı
Sular çatladı
Gemiler limana attı demir.

Erkek Korosu İlk Türk cevabı
Hasan Tahsin Bey’in kurşunu,
Ve bir gencin
Yaylım ateşi izledi bunu…

Erkek Ve başladı katliamlar
Evler ateşe verildi
Çöktü damlar.

Kız Korosu Yıl 1919
Erkek Korosu Mayıs’ın 19’u
Kız Gökte bulut köpürüyor
Köpürüyordu.
Erkek Ve Mustafa Kemal
Ayak attı Samsun’a.

Kız Gün yürüyor
Yol yürüyor
Kız Korosu O yürüyordu.

Erkek Ne gam
Dağ çeker
Tutuşursa ovalar!
Kız Ölüm kapıları bir kez çalar!
Kız Korosu Ve elbet
Tüm Koro Ya ölüm, ya hürriyet.

Erkek Mutluydu Isparta, Antalya, Konya
Ve girince İtalyan askeri Konya’ya
Sular köpürmez oldu, Mevleviler dönmez.
Halı dokumaz oldu kızlar bu kez.

Erkek Korosu Urfa, Kilis, Antep, Maraş
Bağrı kanlı gözü yaş.
Düşman taburları, alayları
Önlerinde kordonlu sırmalı subaylar
Geçit resmindeler

Erkek Umutsuzluk
Kara duvar gibi
Çekilmiş güneşe.
Anadolu
Boynu kan içinde
Yaralı bir at.
Artık ne Şam, ne Halep, ne Bağdat
Ordular
Kaynağına çekilen sular
Gibi
Çekilmiş…
Direklere
Kara emperyalizmin
Kara bayrağı
Dikilmiş.

Kız Mustafa Kemal Amasya’da.
Yangınlı bir şarkıdır adı şimdi.
Kız Korosu Afrika’da Asya’da
Erkek Gözleri namluda mermi
Kız Gövdesi tüfekte pırıl pırıl süngü
Erkek Çelik
Dimdik
Ayakta,
Kız Köyde, kasabada, şehirde
Vatanın kutsal genelgesi okunmakta:
Kız Korosu Vatanın tümü
Milletin hayatı tehlikededir.

Kız Ve yüreği dağlıdır.
“Ülkemizin istiklali
Milletin kararına bağlıdır.
Tek adam olup dikelmek,
Duyurmak insanın sesini;
Ulusal kurtuluş gerek!
Erkek Korosu Kongre Sivas’ta toplanacaktır.
İlk ateş Sivas’ta yanacaktır.
İki yol var ; iki ihtimal:
Tüm Koro Ya istiklal, ya ölüm!”

Erkek Ve bu buyruk
Kutsal ayet gibi
Okundu
Kız Okulda
Erkek Camide
Kız Karakolda.
Kız Korosu Homurtu içindedir Sivas
Bir tarafta halk
Bir tarafta Şeyhül İslamın emri,

Tüm koro Mustafa Kemal’in adı bayrak bayrak
Bir yanda diri duru halk,
Bir yanda halife korkusu,

Kız Mustafa Kemal,
Katli vaciptir
Kanı helal,
Behemehal!

Erkek Korosu Mustafa Kemal’i bekliyor
Yığınlar

Kız Köylü, işçi, subay ayaktadır.
Ve O
Bir şimşek gibi çakar geçer oradan.

Erkek Yıl 1919
3 Temmuz
Erzurum

Kız Ve karar
Erkek Sonuna kadar
Kız Padişaha
Erkek Emperyalizme karşı savaş
Kız Hilafet merkezinde telaş

Erkek Yıl 1919
23 Temmuz
Küçük ahşap okulda
Erzurum Kongresi

Kız Korosu Ve bütün seslerin üstünde tek ses
Mustafa Kemal’in sesi.
Tüm Koro Tümdür vatan
Kız Korosu Bizimdir üstünde gezen
Bizimdir altında yatan

Erkek Korosu Biz
Padişaha, kiliseye, sömürüye karşıyız.
Tüm Koro Biz Mustafa Kemal’in çocukları
Antiemperyalizmin ilk marşıyız.

Erkek Yıl 1920
Hep o Ekim ayı
Delibaş alçak
Delibaş gözü kanlı bir
Şakidir
Bastı Çumra’yı
Kara bulutlar sardı Konya’yı
500 kişiyle ilerliyor Delibaş,

Kız 4 Nisan 1921 günü
10 gün var ki
Kan gövdeyi götürüyor

Bu savaş İkinci İnönü.

Erkek Korosu Yıl 1921, Ağustos
Memed’in bağrı yanıyor
Bir kolu yerde
Bir kolu kanıyor.

Erkek Mustafa Kemal
Sırtında koyu nefti kostümü
Tüm Koro Düşünüyor
Kız Korosu Milletin dirilişini, ölümünü,

Kız O, Nisan’ın 23. günü
Demişti ki
Ne aldatıyor, ne aldanıyoruz
Büyük güne inanıyoruz.
Yarın
Yepyeni bir hayat süreceğiz
Işığımızı
Taaa
Uzaklara götüreceğiz
Tüm Koro Yakındır kurtuluş

Erkek Kara kurdu
Ne türlü olursa olsun
İninde boğacağız.
Yunan’ı denize döküp
Halife’yi taaa
Uzaklara kovacağız.
Parolamız ihtilal
Tüm Koro “Ya hep ölüm, ya istiklal!”

Kız 4 Eylül
Yıl1919
Denize akan nehir gibi
Sivas’a akıyoruz.
Erkek Yanıyor doğu, batı, kuzey, güney
Kız Ve Mustafa Kemal’in kafasında tek şey
Tüm Koro Tek karar

Erkek Korosu Hakkari, Dersim, Van,
Maraş’tan Urfa’dan
Edirne’ye kadar
Erkek Vatan tektir
Erkek Korosu Yeni bir devlet kuruluyor
Ve Heyet-i Temsiliye
Bütün vatanı temsil edecektir.

Kız Ve son karar
Ne Fransız, ne İngiliz, ne Amerikan!
Ya ölüm ya istiklal
Ay doğdu
Güneş battı
Işıyor Mustafa Kemal…

Erkek Yıl 1919
13 Aralık
Sivas’tan Ankara’ya hareket

Kız Korosu 27 Aralık
Yıl 1919
Ankara ayaktadır.

Erkek Yıl 1920
Kız Ocak, Şubat
Erkek Toroslar
Kız Mahya mahya gazlı bez gibi yanıyor
Erkek Antalya’nın yüreği kanamakta,
Kız Mersin ayakta,
Erkek Deprem içinde Adana,
Kız Urfa’da, Maraş’ta, Antep’te
Erkek Dokuz tabur
Kız Üç alay
Erkek Bütün güney şehirleri yanıyor
Tüm Koro Yerde kıvranıyor Hatay

Kız Korosu Susuz
Uykusuz
Ateş gözlü bin Mustafa Kemal!

Erkek Öyle bir devlet kuracağız ki
Demişti
Mustafa Kemal
Ezilmiş olacaktır kudurmuş kurt.
Tüm Koro Sokulmayacaktır
Bu devlete
Gerilik, sömürü, kötülük.

Kız Korosu Olacaktır.
Bu devletin yüzü
Bağımsızlığa dönük,
Bağımsız olacaktır adliye
Tüm Koro Sömürülmeyecek
Halk…

Erkek Birinci İnönü
Kız İkinci İnönü
Erkek Sakarya
Kız O Sakarya ki
Yunan saldırıları
Granit kayalara çarptıkça
Erkek Korosu Köpüre köpüre kırıldı,
Dalga, dalga, dalgalar

Erkek Ağustos 20
Yıl bin
Dokuz
Yüz
Yirmi iki
Hava sıcaktan
Çatlayacak
Kız Korosu Terli yağız at gibi
Erkek Uçmak için ordular
Yek pare tunç bir kanat gibi
Emir
Beklemektedir

Kız Korosu Şimdi o
26 Ağustos’ta
Kocatepe’deydi.

Erkek Korosu Ve birden
Fırladı Mehmetçikler
Siper
ler
den

Kız 30 Ağustos
Düşman Uşak istikametinde kaçıyor.

Tüm Koro Ordular!
İlk hedefiniz!
Akdeniz!
İleri!
Erkek İleri!

Kız Ezildi Eskişehir dolaylarında
Son kalan kuvveti düşmanın.

Erkek Döğüşe döğüşe
9 Eylül’de İzmir’e girdik.
Bir bayrak indi, bir bayrak çekildi.
Savaşı bitirdik.
Eridi
Tüm Koro 200 bin kişilik ordu

Kız Kimimiz tek kolla kaldık
Kimimiz gömüldü toprağa
Adımız öksüze kaldı
dula kaldı.

Erkek Korosu Yıl 1922
17 Kasım
Ve o gün
İngiliz gemisi Malaya
Elmas saray gibi
Işıl ışıl yanıyordu.

Erkek Otuz altıncı Osmanlı Padişahı
Karaya adımı attı.
Üstünde Britanya bayrağı dalgalanıyordu.

Kız Altı haftada
İstanbul ve çevresinden
Düşman çekilecektir.
Tüm Koro Emperyalistin bayrağı inip
Direklere
Türk Bayrağı çekilecektir.

Kız Korosu 13 Ekim
Ankara başkent

Tüm Koro Yıl 1923
13 Ekim
Köy, şehir, kent
ayaktadır.
En büyük, en mutlu, en güzel
Günü kutlamaktadır.

Kız 29 Ekim
Erkek El ele verin çocuklar!
İnanıyorum ki yavrularım!
Yarın
Kız Korosu Yepyeni bir hayat süreceksiniz,
Bizden aldıklarınızı
Daha ilerilere götüreceksiniz.

Kız Ve doğanlar
Böbürlenecek!

Erkek Korosu Derdi ki
Devrimler gerçekleştiren O
Kız Halkevinin
Bilinçli ve aydınlık olması için
Beyinlerde yaşayan hurafelerin
İzini silmeli.

Erkek Ve ondan sonra
Kız Düşünce ve vicdan özgürlüğünden
Erkek Bahsedilmeli
Kız Güneşe giden yolda
Erkek Tel örgüler aşılınca
Tüm Koro Her adım insanı başarıya götürür.

Kız Korosu Ne sömürmek
Ne sömürülmek isterdi
Erkek Korosu Dış siyasamız
İyi komşuluk,
Ulusların arasında işbirliği
Derdi.
Kız Derdi ki
“Gittikçe iyileşen dünyada
Mutlu dünya ulusları ile bir arada
Daha mutlu olmak için
Yarış gerek
Tüm Koro Yurtta barış cihanda barış gerek!”

Erkek Derdi ki
İngiliz, İtalyan, Amerikan
Kız Hangi devlet olursa olsun

Erkek Seni sömürmeye gelenin
Karşısında dimdik duracaksın
Tüm Koro Yedi canın olsa yedisini de vereceksin
Emperyaliste kıyasıya vuracaksın

Kız derdi ki
Son hedef demokrasidir
Ne halife ne padişah
Tüm Koro Kendimi adadım işçilere
Köylü efendimizdir

Erkek Derdi ki
Ben devletin başında Reisicumhur,
Cephede başkomutanım
Erkek Korosu Ve bunun dışında ben,
Halkımla aynı haklara sahip
Halkımın emrinde insanım

Kız 10 Kasım 1938
Erkek O sabah
Kız Gök karardı birdenbire
Erkek Kuşlar kanat çırptı,
Kız Yaprakları döküldü ağaçların.

Tüm Koro Ölmedin Ata’m, her an
İçimizde bitmeyen saygı, sonsuz muhabbetsin!
Andederiz ki eserin ölmeyecek!
Saflar çözülmeyecek!
Sesimizde ses,
Gözümüzde göz,
Her adımımızda hareketsin!

KAYNAK:
BEKİR, İlhami: Çanakkale Altın Destan I-II, Cumhuriyet Gazetesi Yayınları

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir