Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ KÜÇÜK KURULTAY KONUŞMASI

Atatürkçü Düşünce Derneğinin Değerli Üyeleri,
Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Çok önemli bir döneme girmiş bulunuyoruz. Yaklaşan yerel seçimler, ardından cumhurbaşkanı seçimleri ve genel seçimler var.

Ülkemiz tarihinde görülmemiş bir süreçten geçiyor. Emperyalizm ve işbirlikçileri Türkiye üzerine bir oyun oynuyor. Türk adı, Atatürk adı, Atatürk ilke ve devrimleri silinmeye çalışılıyor. Siyasi iktidar, demokrasi ve insan hakları ihlallerine devam ediyor. Halkımız çok büyük bir baskı altında.

Yerel seçimler, ülkemizin karanlığa sürüklenişi ya da aydınlığa çıkışının yol ayırımı olacaktır. Bu durumda biz Atatürkçüler ne yapmalıyız?

Demokratik kitle örgütleri, her ne kadar siyasi bir yapı değilse de halkın doğru karar vermesinde yol gösterici olmalıdır. Atatürkçü Düşünce Derneğinin amacı doğrultusunda, Atatürk’e ve Atatürk ilkelerine bağlı siyasi partilerin desteklenmesini düşünüyorum. Bu bağlamda diğer demokratik kitle örgütleri ile de sıkı bir ilişki ve iletişim içinde olmalıyız.

Asıl görevimiz olan Atatürkçü Düşünce Derneği olarak da, içe kapanmış bir halde binamızda oturmak yerine halkımız ve gençlerimizle projeler üretmeli ve bunları yarıştırmalıyız. En yakınımızdan, sokağımızdan başlayarak alanlara çıkmalı, halkımıza siyasi iktidarın yanlışlarını ve niyetini anlatmalıyız.

Derneğimiz, halkımızın, bilgileneceği halkevi gibi işlevsel bir yapıya kavuşmalı. Söz değil, eleştiri değil; iş üretmelidir. Öğrencilere ücretsiz kurslar verilmeli, daha fazla sayıda öğrenciye burs verilmesi için çaba harcayıp kaynak bulmalı; ‘dindar ve kindar olmayan nesil’ yetiştirmek için çalışılmalıyız.

Sonuç olarak, Atatürk düşüncesini ve bu düşüncenin varlığı olan Türkiye Cumhuriyetini yok etmek isteyen siyasi zihniyete karşı olan herkesle, Atatürkçü düşüncede birleşerek iş birliği, güç birliği yapmalıyız. Sorumluluğumuzun ayırdında olarak Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kazanıldığı dönemlerden çok daha iyi konumda olduğumuzu unutmamalıyız.

Bu mücadelede en büyük gücümüz ve güvencimiz halkımızın özünde var olan Atatürk sevgisidir. Umudumuz var, başaracağız.

Not: Aralık 2013’te Ankara’da ADD Küçük Kurultayına yapılan konuşma metni

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir