Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

AL KARANFİL

1. Kız Karanfil oylum oylum
2. Kız Geliyor selvi boylum
3. Kız Selvi boylum gelmezse
4. Kız Del olur benim gönlüm.

Delikanlı Del oldu gönlümüz gelmiyor
Karardı günlerim gülmüyor
Bir al sabaha özlem çekeriz
O güneş başka güneş yükselmiyor.

İhtiyar Kadın Bir ömür bilirim karadan kara
Canlar içre canlar uykusuz
Bir dert işlemiş vatanın gönlüne
Gönüller kor kor
Dudaklar susuz.

İhtiyar Adam Dönmüyor feleğin kanadı
Yoruldu, durdu, kırıldı
Yürek, bir al kanat olmak ister
Şöyle aldan al bir kanat
Vursun düşmanın yüzüne
Gözüne, dizine
Pişman ediversin bir anda
Ulaştığı için gündüzüne.

Delikanlı Bir tokat, bir yumruk olmak isterim
İneyim başına sertten sert
Ateşe verilsin yüreği
Çeksin gölgesini üstümden
Bir hilal olarak sonsuzca
Bu yurtta tek başına
Gölgemle yaşamak isterim ben.

Kız Korosu Karanfil deste gider
Türküdür beste gider
Bir Paşa İstanbul’dan
Samsun’a dosta gider.

Erkek Korosu Karanfil oylum oylum
Geliyor levent boylum
Yurt gönüllüm gelmezse
Del olur benim gönlüm

1. Kız Birleşiverdi özgürlüğü seven
Özgürlüğe özlem dudaklar
Yakın oluverdi Gazi Paşa ile
Vatanıma uzaklar.

2. Kız Uzaklar dize geldi
Erzurum göze geldi
O büyük tan kaynağı
Sivas’tan bize geldi.

3. Kız Sarı zeybek yaslanır
Yağmur yağar ıslanmaz
Bir kez kükreyiverdi mi
Deli gönül uslanmaz.

4. Kız Gazi Paşam Ankara’da
Bir adım, Afyon
Bir selam, bütün yurt hazır
Bir işaretle yürekler bir kuş
Bir sözle bütün Anadolu
Cepheleri doldurmuş.

2. Erkek Beş cepheden yaram var
Beş devletle vuruştum
Beş asker oldum bir günde
Daha da olurum beş asker
Ölürüm yeniden can bulurum
Her nereden olursa olsun
Vatan için düşman üstüne
Bir hınç olur doğrulurum.

2. Kadın Kara günlerim uzaklaşın
Yok olun kara düşüncelerim
İşte vatanın bağrı can olmuş
Dermansız bilinen yürek
Birden bire derman olmuş
Gazi Paşam önümüzde
Gecemizde gündüzümüzde
Vatan bakışlı bir ceylan olmuş

Kız Korosu Karanfilim tastadır
Yüreciğim hastadır
Bütün sevgilerin yolu
Candan can olan dostadır

Erkek Korosu Candan can olan Gazi’nin
Bir emriyle vuruldum
Bir kılıç oluverdim baştan ayağa
Afyon cephesine doğruldum

2. Erkek Ben hazırım Paşam
Hem hızırım Paşam
Yurdun alınyazısını
Süngü olur yazarım Paşam.

2. Kadın Ben bir al kanadım al
Al hıncını düşmana çal
Vatan uğruna ölem de,
Yurdun başında sen kal.

Delikanlı Ben yıldırımdan ince
Şimşekten keskinceyim
Emret Paşam emret
Tanlardan da önceyim

Kız Korosu Karanfilim açılır
Kokusu yurda saçılır
Yar emredince yar
Yürünmez arslanım, uçulur.

Uçun yiğitlerim uçun
Afyon’dan İzmir’i sorun
Kahpe düşman önünde
Bir ateş olup durun

Erkek Korosu Yurdumu alsın öyle mi
Yurdumda kalsın öyle mi
Benim Ata’mın kederi
Avuyla gülsün öyle mi

Tüm Koro Hayır, asla duramam
Mustafa Kemal emretmiş
Kimseye akıl soramam

1. Kız Bir sel, vatanın bağrından
Bir sel, vatanın bağrına
Yücelerden yüce bir sel
Çevrildi İzmir yoluna

2. Kız Kara günler karalarda eğlensin
Ak günlerim ellerimden tutuyor
Özgürlüğü emivermiş de ufuklar
Bana benim gibi güneşler yaratıyor.

3. Kız İşte İzmir’in Kordonboyu
Yarin yamandır huyu
Düşman ne olduğunu bilmiyor
Öğrenmiş Hanyayı Konya’yı

4. Kız Çekilin üstümüzden
Türk’le Atatürk geliyor
Vatanın damarlarında
Türk kanı yeniden gülüyor.

Kız Korosu Karanfilim açılıyor durmadan
Açılıyor, saçılıyor durmadan
Al renkler içinde vatanla
Uçuluyor durmadan

Erkek Korosu Karanfil uzar gider
Yaprağın düzer gider
Özgürlük bir can olmuş
Gözlerin süzer gider

Tüm Koro Gazi Paşam dünyaya ferman
Onun dilekleriyle yoğruldu vatan
Al karanfiller şimdi daha al
Şehit kanlarından

1. Kız Yurdum sen bensin
Tek dilek sensin
Öyle bir aşk selisin
Akıp tükenmeyesin

1. Kız ve Koro Atatürk, her işte bir fikir
Atatürk, her işte bir adım
Atatürk, her işte bir nefes
Atatürk, her işte muradım

Erkek Korosu Vatanımız onunla geniş
Onunla bayrağımız al
Biz onun emekleriyle
Yeşermiş kollarız dal, dal.

2. Kız Küçüktük elimizden tuttu
Uyanık dizinde uyuttu
Büyüttü, yürüttü
Fikirleriyle okuttu

2.Erkek Dallarım yapraksız neyleyim
Tüm Koro Görmemeliydim
2. Erkek Atan öldü diyorlar
Tüm Koro Duymamalıydım

İhtiyar Kadın Gözlerim ışıksız neyleyim
Tüm Koro Bakmamalıydım
İhtiyar Kadın Ey yüce insan senin için
Senin için gözyaşı
Tüm Koro Dökmemeliydim.

Delikanlı Gülüm soldu erken neyleyim
Tüm Koro Gülmemeliydim
Delikanlı Atam izinde yas nedir
Tüm Koro Bilmemeliydim

1. Kız Gözyaşım dost oldu neyleyim
Ağlasam çaresiz
Atam yokluğunla yokum
Ölsem çaresiz

Kız Korosu Karanfilsin tarçınsın
Felek, niçin hırçınsın
Atatürk’le var ol ki
O zaman benim harcımsın.

Erkek Korosu Karanfil başa döner
Açılır süse döner
Duyunca sen acımı
Renk atar yasa döner

Tüm Koro Karanfil katar oldu
Ayrılık beter oldu
Can varlığım Atatürk
Gözlerde tüter oldu.

1. Kız Onunla doluyuz her işimizde
Gecemizde gündüzümüzde
Her sabah işe başlarken
Önümüzde ve izimizde

2. Kız O’nunla doğuyor güneşlerimiz
Nabızlar O’nunla hayat
Her an içimizde ve dışımızda
O’dur bizi yükselten

3. Kız O’nunla tamız, O’nunla hür
O yönetiyor diye ömrümüz ömür
Bayrağımız, alnımız, gönüllerimiz
O’nun özgürlüğü ile hür.

4. Kız Güneşten çok önce doğar
Batmaz akşamlarımızda
Bekler bizi gecelerce
Evlerimizde, damlarımızda

2. Erkek O, rüyalarımızın ışığı
Öyle bir tan ki ömre bereket
Bütün yurt onunla sevinç
O’nunla renk bütün memleket

İhtiyar Kadın O’nunla dönüyor takvim
O’nunla işlerimiz gür
Nerede güçlüğe çatarsak
Hemen orada görünür.

Delikanlı Hemen orda bir fikir olur
Düşünce olur, yol olur
Açılır gözlerimize yarınlar
Tüm Koro Ülkü, O’nunla bal olur

1. Kız Var ol, evren durdukça var ol.
Bütün nesillerime bahar ol
Babasın, yarsın, Atatürk’sün
Tüm Koro Kıyamete dek var ol.

Tüm Koro Karanfil oylum oylum
Gülüyor selvi boylum
Selvi boylum gülmezse
Del olur benim gönlüm

Karanfilim açılıyor
Kokuların saçılıyor
Anıtkabrin üstünde
Senden özgürlük içiliyor.

Kaynak: İbrahim Zeki BURDURLU

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir