Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

91. YILINDA LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI

Değerli protokol, değerli konuklar ve basınımızın değerli temsilcileri hoşgeldiniz. Sizleri saygı, sevgi ve içtenlikle selamlıyorum.
Lozan
Lozan Barış Antlaşmasının 91. yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz etkinliğe konuşmacı olarak katılan Sayın Milletvekili Gülsün Bilgehan’a, tarihçi-yazar Sinan Meydan’a teşekkür ediyoruz. Bu günkü Atatürkçü Düşünce Derneği öncülüğünde, birlikte düzenlediğimiz Mersin Barosu, CKD, ÇYDD, Eğitimiş, TEMAD, Muharip Gaziler Derneği, SMMMO, TEMA, TSD, YKKED`ne de çok teşekkürler. Ayrıca, destek ve katkı veren Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarına, Siyasi Partilere, bu salonda buluşmamıza ortam hazırlayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ediyoruz… Asıl teşekkürümüz de dinleyici olarak katılan siz duyarlı dostlarımıza.

Lozan
Değerli konuklar, “Su uyur, düşman uyumaz!” demiş atalarımız. Tarihsel belleğimiz şimdilerde, bu sözü doğrulayan önemli bir dönemden geçtiğimizi duyumsatmaktadır bizlere…
Anımsyalım: Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, emperyalist Batı güçleri, 1914-18 yıllarındaki 1. Paylaşım Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’ne 10 Ağustos 1920’de zorla Sevr Anlaşması’nı dayatarak 1000 yıllık Türk yurdu Anadolu’nun paylaşılmasına, doğu bölgemizde Ermeni ve Kürt devleti kurulmasına, Türk Ulusu’nun tarihten silinmesine karar vermiştir. Türk varlığını aşağılayan, yok sayan bu idam fermanını son Osmanlı Padişah Vahdettin ile Sadrazam Damat Ferit haini imzalamış, ama Kurtuluş Savaşı’na hazırlanan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Ankara – TBBM şiddetle reddetmiştir.

Lozan
Gülsün Bilgehan-Sinan Meydan Atatürkçü Düşünce Derneği gençleriyle

Yine anımsayalım: Türk halkı, Mustafa Kemal Paşa ve yurtsever silah arkadaşlarının önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı destansı bir zaferle kazanıp tarihe unutulmaz bir not düşmüştür. İşte 24 Temmuz 1923’te, emperyal devletlerle Türk halkını temsil eden TMMM arasında imzalan Lozan Barış Anlaşması, kazanılan bu başarıyı tescil eden, taçlandıran bir anlaşmadır. Bu anlaşma parçalanan Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinden doğan yeni bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğumunu muştulayan bir kimlik belgesidir. Bu zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal ile onun önerisiyle Lozan görüşmelerine TBMM’sini temsilen katılan İnönü Zaferi Komutanı İsmet Paşa’dır. Ancak, emperyalist devletler zorunlu imzaladıkları Lozan’ın ezikliğini hiç unutamamışlar, içlerine sindiremedikleri bu anlaşmanın rövanşını almak için hep zaman kollamışlardır.
Lozan’ın rövanşı nedir peki? Lozan’ın rövanşı, antitezi Yeniden Sevr’dir!.. Sevr, emperyalizmin can simididir!.. Tarihsel diyalektik de bunu söylemektedir… Ülkemizdeki açılım komedisi, Ortadoğu’da, komşularımızda, Suriye, Gazze, Musul ve Kerkük` te yaşanan trajedi, bunun önemli bir göstergesidir.
Emperyalizm, dün olduğu gibi bugün de, Yeni Osmanlı, din, iman, etnik kimlik söylemiyle iş başında. Kurtuluş Savaşını yok sayıyor, Cumhuriyete, Cumhuriyeti kuran milli kahramanlarımız Atatürk’e, İnönü’ye ve Lozan’a saldırıyorlar… Son hedef, oyunun son perdesi ülkenin başına yeni bir padişah seçilmesidir!..
Lozan Barış Anlaşması, Türk varlığının 91 yıllık tarihsel belgesidir. Biz yurtseverler bunun bilincindeyiz. Bu duygularla dinleyeceğiz değerli konuşmacılarımızı.
Yine bu duygularla bir kez daha selamlıyorum hepinizi.

Not: 24 TEMMUZ 2014’te Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi öncülüğünde düzenlenen Lozan Barış Antlaşması yıldönümü etkinliği konuşma metni.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir